>
 
Ons ecodorp - Nieuwsbrief
Nr. 1 | maart 2009

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Ecodorp themagroepen 'Interne communicatie en organisatie' en 'PR en enthousiaste communicatie' . De nieuwsbrief is bedoeld om betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom het Ecodorp. We streven ernaar om de nieuwsbrief om de zes weken te laten verschijnen.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Activiveitenkalender

 • Zondag 8 maart: Ecodorp ontmoetingsdag
 • Zondag 17 mei: Ecodorp ontmoetingsdag
 • Vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni: Ecodorpweekend

Omdat we tijdens de bovengenoemde activiteiten gaan nadenken over onze fundamenten, is een voorwaarde voor deelname dat je een bewoner wilt worden van ons Ecodorp.

Lees verder >>

 

Uit de themagroepen

In de twaalf themagroepen die het Ecodorp nu telt, wordt nagedacht over onderwerpen als: woonwensen, gemeenschapsvorming, privacy versus community, de relatie tussen het dorp en haar omgeving, manieren voor het filteren van huishoudelijk afvalwater, een nulpuntmeting van ons energieverbruik, eerlijk zakendoen, een gezamenlijke voedselvoorziening, ‘how to make life fun’, en nog veel meer. Nieuwsgierig naar de stand van zaken?

Lees verder >>

 

Themagroep in de spotlights: financiering/sponsoring

Door Anneke


De themagroep financiering/sponsoring bestaat uit 5 mensen: Jan, Wineke, Marc, Koen en Anneke. De leden hebben ieder hun eigen redenen om zich aan te melden voor deze groep, van ‘iemand moet zich hier mee bezig houden’ tot ‘ik wil me hier geen zorgen over maken Tijdens de startbijeenkomst van 26 oktober jl. hebben we allereerst ons doel vastgesteld: het onderzoeken van de mogelijkheden voor (externe) financiering van ons dorp.

Lees verder >>

 

Kinderstem

Tot op heden had ik onze 10-jarige dochter Jara nog niets verteld, omdat wij nog in een andere bouwfase zitten (houtskeletbouwwoning in nieuwbouwwijk) en ik er tegenop zag om te vertellen dat er eigenlijk 2 verhuizingen in het verschiet liggen. Vandaag was het moment er: ik liet Jara wat foto’s van earthships zien en legde de plannen voor het Ecodorp aan haar uit. Haar reactie was hartverwarmend.

Lees verder >>

 

Profiel uitgelicht

Ik ben Irene. Ik ben studente bos- en natuurbeheer in Wageningen, en ik nader het einde van mijn studie. Ik wil heel graag in een earthship gaan wonen, en ik heb de hoop dat ik een biologische, ecologische onderzoeksboerderij kan beginnen met zowel planten als dieren.

 

Lees verder >>

 

Tips en aankondigingen

 • Zaterdag 4 april Permacultuurdag bij Omslag in Eindhoven
 • Cursus strobalenbouw van 17 augustus tot 1 september 2009 in Kroatië
 • Vorm je een beeld van wat een Ecodorp kán zijn

 

Lees verder >>

 

Gezocht


 • beeldredacteur voor de nieuwsbrief
 • webmaster voor de interne website
 • actieve deelnemers voor het organiseren van evenementen

Lees verder >>

 

Laat je inspireren!

De Hopi zijn een indianenvolk dat leeft in een reservaat in het Zuidwesten van de Verenigde Staten. In hun leefwijze zijn zij altijd trouw gebleven aan de aarde. Aan de vooravond van het millennium riepen de Hopi in een gedicht de mensen op om zichzelf te veranderen, om het leven om hen heen te veranderen, en om daarbij los te laten en te vertrouwen .

Lees verder >>

 

Ecodorp leeft!

Er hebben zich tot nu toe 144 mensen aangemeld voor het Ecodorp! Daarnaast hebben zich 96 mensen aangemeld die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.

 

Lees verder >>

 


 

 

Activiteitenkalender


 • Zondag 8 maart: Ecodorp ontmoetingsdag
 • Zondag 17 mei: Ecodorp ontmoetingsdag
 • Vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni: Ecodorpweekend

 

Zondag 8 maart: Ecodorp ontmoetingsdag

Locatie Jan van Besouwhuis in Goirle
 

(kijk voor een routebeschrijving op
http://www.janvanbesouw.nl)

Tijd 11:00 - 17:00 uur
Thema Visie en Missie van het Ecodorp


Zondag 17 mei: Ecodorp ontmoetingsdag

Locatie: nog niet bekend
Thema: nog niet bekend

 

Vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni: Ecodorpweekend

Locatie: Natuurvriendenhuis Morgenrood in de Oisterwijkse bossen
Doel: Samen eten (en koken natuurlijk), drinken, gezellig samen zijn en ondertussen veel informatie opdoen en elkaar ontmoeten en ervaren.
 
Er hebben zich voor het weekend al 114 mensen aangemeld. Aanmelden voor het weekend kan nog steeds via http://www.ecodorptilburg.nl/bewoners/allemaal/Weekend1/Inschrijving.php
 
Aan enkele architecten die ervaring hebben met duurzaam bouwen zal worden gevraagd om op basis van een lijstje met woonwensen te schetsen hoe een woning eruit zou kunnen zien. Ze zullen worden uitgenodigd om deze schetsen tijdens het weekend te presenteren.

up


 

 

Uit de themagroepen

In de twaalf themagroepen die het Ecodorp nu telt, wordt nagedacht over onderwerpen als: woonwensen, gemeenschapsvorming, privacy versus community, de relatie tussen het dorp en haar omgeving, manieren voor het filteren van huishoudelijk afvalwater, een nulpuntmeting van ons energieverbruik, eerlijk zakendoen, een gezamenlijke voedselvoorziening, ‘how to make life fun’, en nog veel meer. Nieuwsgierig naar de stand van zaken?

Bouw/wonen

De groep Bouw/wonen is opgesplits in vier subgroepen: 1) Wonen, 2) Earthships, 3) Strobalenhuizen, 4) Overige Low Impact woningen. Met een enquête op de website wordt momenteel geïnventariseerd hoe populair de verschillende woonvormen zijn onder de toekomstige Ecodorpbewoners. Binnenkort zal ook worden geïnventari-seerd welke woonwensen de bewoners hebben (aantal slaapkamers, wel of niet voedsel verbouwen rondom het eigen huis, enz).

 

themagroepen
Aan een aantal architecten die ervaring hebben met duurzaam bouwen zal worden gevraagd om op basis van een lijstje met woonwensen te schetsen hoe een woning eruit zou kunnen zien. De schetsen zullen vervolgens worden gepresenteerd tijdens het weekend in juni.

Ondertussen proberen de subgroepen in kaart te brengen welke materialen nodig zijn voor hun type woning en waar en tegen welke prijs deze te verkrijgen zijn. Ook wordt uitgezocht welke mogelijkheden er zijn voor scholing en samenwerking met andere initiatieven.

Contact? Stuur een mailtje naar: earthships@ecodorptilburg.nl, strobalen@ecodorptilburg.nl, of lowimpact@ecodorptilburg.nl

 

Dynamiekgroep

Nog maar net in het leven geroepen: de Dynamiekgroep. Opgericht om de dynamiek in onze activiteiten in de gaten te houden, beleid te laten ontstaan en richting te geven aan een structuur in ontwikkeling. De groep houdt zich bezig met ontwikkelingen die te verwachten zijn, maar nog niet actueel zijn. Zo wordt er reeds onderzoek gedaan naar mogelijke juridische vormen voor het Ecodorp en naar geschikte locaties.

Nieuwe leden voor de groep zijn welkom. Ook incidentele deelname aan de groep wordt aanbevolen. Omdat we het aantal tot 10 deelnemers willen beperken (ongeveer het maximum dat bij iemand thuis bijeen kan komen), wordt aanmelding vooraf gevraagd. Wil je deelnemen, stuur dan een mailtje naar dynamiekgroep@ecodorptilburg.nl

 

Educatie

Binnen de themagroep Educatie leven ideeën over verschillende vormen van educatie. Zo is er het idee voor educatie gericht op kinderen, maar ook voor activiteiten gericht op de toekomstige bewoners, zoals een workshop Kernkwaliteiten. Momenteel staan de activiteiten binnen deze groep op een laag pitje.

Contact? Stuur een mailtje naar: educatie@ecodorptilburg.nl

 

Energie

De themagroep Energie wil inventariseren wat de toekomstige Ecodorpbewoners nu aan energie verbruiken door te vragen naar de cijfers van de jaarrekening van de energieleverancier. Dit levert een nulpuntmeting op die kan worden vergeleken met het verbruik binnen het Ecodorp. Op die manier kan men zien welke besparing we met ons Ecodorp hebben bereikt. Momenteel wordt uitgezocht voor welke doeleinden behoefte is aan energie en hoe in deze energiebehoefte kan worden voorzien. Zo wordt bekeken wat de meest duurzame manier is voor het verwarmen van water.

Contact? Stuur een mailtje naar: energie@ecodorptilburg.nl

 

Financiering / sponsoring

Zie de rubriek ‘Themagroep in de spotlights’.

 

Interne communicatie en organisatie én PR en enthousiaste communicatie

De themagroep Interne communicatie en organisatie houdt zich bezig met het organiseren van informatiedagen (denk aan 8 maart, 17 mei en 26 t/m 28 juni), het geven van informatie (via de website, de nieuwsflits en deze nieuwsbrief) en de onderwerpen ‘organisatie en besluitvorming’ c.q. ‘gemeenschapsvorming’. Vind je gemeenschapsvorming boeiend of belangrijk, dan ben je van harte welkom. Meld je dan aan bij monique@ecodorptilburg.nl.
Voor de nieuwsbrief wordt succesvol samengewerkt met de themagroep PR en enthousiaste communicatie. Met betrekking tot het onderwerp gemeenschapsvorming laat de groep zich onder andere inspireren door het boek ‘Creating a life together: Practical tools to grow ecovillages and intentional communities’ van Diana Leafe Christian.

Mocht de samenwerking binnen een groep of tussen groepen niet goed van de grond komen, dan kan Interne communicatie en organisatie bemiddelen.

Contact? Stuur een mailtje naar: intern@ecodorptilburg.nl of naar pr@ecodorptilburg.nl

 

Life is fun

Het was even stil rondom de groep Life is fun nadat het enige lid was overgestapt naar een andere groep. Met de komst van Jolien is de groep nieuw leven ingeblazen. Jolien denkt nog na over hoe ze invulling gaat geven aan het thema ‘Life is fun’.

Contact? Stuur een mailtje naar: fun@ecodorptilburg.nl

 

Ondernemen

De themagroep Ondernemen is bezig te inventariseren welke vormen van ondernemen mogelijk zijn binnen het Ecodorp. Kernwoorden daarbij zijn duurzaamheid, eerlijk zakendoen en passie. Bekeken wordt welke vormen zich lenen voor individueel ondernemen en binnen welke rechtsvorm het gezamenlijk ondernemen het beste georganiseerd zou kunnen worden.

Contact? Stuur een mailtje naar: ondernemen@ecodorptilburg.nl

 

Reststoffen en recycling

De themagroep Reststoffen en recycling doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheid van het filteren van huishoudelijk afvalwater met behulp van een helofytenfilter. Helofyten zijn moerasplanten met vlezige wortels die troebel water omzetten in schoon zuurstofrijk water. Binnenkort maakt de groep een uitstapje naar de Hobbitstee (http://www.leefgemeenschapdehobbitstee.nl/) waar men een helofytenfilter in gebruik heeft. Ook composttoiletten en composteren in het algemeen hebben de aandacht van de groep.

Contact? Stuur een mailtje naar: reststoffen@ecodorptilburg.nl

 

Ruimtelijke ordening

De themagroep Ruimtelijke ordening is bezig verschillende voorbeelden te verzamelen van ruimtelijke plannen voor een Ecodorp. Met betrekking tot ruimtelijke ordening stelt de groep drie concepten centraal:

- Privacy vs Community
- Diversiteit in bouwstijlen
- Vrijheid blijheid

Ook over de relatie van het Ecodorp met haar omgeving wordt nagedacht.

De groep wil inzicht krijgen in de eisen die de toekomstige bewoners stellen aan het wonen in een Ecodorp. Vervolgens wil ze aan de hand van een wensenlijst een aantal plannen maken en deze aan het dorp presenteren. Er zal tevens een architect worden benaderd om een plan te ontwerpen.

Contact? Stuur een mailtje naar: ruimte@ecodorptilburg.nl

 

Voedsel

De themagroep Voedsel heeft zich opgesplitst in drie subgroepen: 1) groenten, 2) dieren, 3) diensten (bijv. een restaurantje). De groep werkt aan een voorstel voor een gezamenlijke voedselvoorziening voor het dorp. Momenteel oriënteert de groep zich op verschillende noten- en vruchtenbomen, koeienrassen en bijen.

Contact? Stuur een mailtje naar: voedsel@ecodorptilburg.nl

 

Iedereen die zich inschrijft als potentiële bewoner wordt uitgenodigd om zich bij een themagroep van zijn of haar keuze aan te melden. Ook als je (nog) weinig tijd hebt, is dit van belang, want daarmee ben je betrokken bij de ontwikkeling van het Ecodorp. Het is mogelijk om van groep te wisselen en ook om in meerdere groepen deel te nemen. Ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat er nieuwe groepen ontstaan.

 

Iedere groep is autonoom in de wijze waarop zij haar bijeenkomsten regelt, hoe vaak en waar. Er wordt wel verwacht dat iedere groep een verslag maakt van iedere bijeenkomst, en deze op de website plaatst ( http://www.ecodorptilburg.nl/cms) op de pagina van de eigen groep.

up


 

 

Themagroep in de spotlights: financiering/sponsoring

Door Anneke

De themagroep financiering/sponsoring bestaat uit 5 mensen: Jan, Wineke, Marc, Koen en Anneke. De leden hebben ieder hun eigen redenen om zich aan te melden voor deze groep, van ‘iemand moet zich hier mee bezig houden’ tot ‘ik wil me hier geen zorgen over maken’.

Tijdens de startbijeenkomst van 26 oktober jl. hebben we allereerst ons doel vastgesteld: het onderzoeken van de mogelijkheden voor (externe) financiering van ons dorp.

De eerste uitdaging is je niet gelijk te richten op alle financiële onmogelijkheden die het dorp tegen kan komen. Voor de hand liggende vragen zijn: wat hebben we nodig, hoeveel gaat dat kosten, hoeveel geld is er?

themagroep_financien

Goed voor een directe depressie, want we weten nog niet wat er allemaal nodig is, waar we gaan wonen, wat de draagkracht is van de bewoners etc. Die weg hebben we gelukkig al heel snel achter ons kunnen laten. We hebben het nu omgedraaid: wat kunnen we krijgen? En daar word je wel blij van!

In eerste instantie hebben we ons ingelezen in allerlei subsidies die er zoal zijn. Ons dorp leent zich voor subsidies op collectief bouwen, we zijn geweldig voor het milieu, doen aan alternatieve manieren van energievoorziening en sociaal innovatief zijn we ook al! Een heleboel mogelijkheden hiervoor.

Ook is het erg leuk om ideeën te verzamelen voor het verkrijgen van spullen voor het dorp. En natuurlijk die busladingen vol vrijwilligers die met ons mee gaan bouwen (een Heineken-flessenmuur?), en studenten die voor hun stage bij ons komen meehelpen met van alles en nog wat. Zo creëer je mogelijkheden in plaats van beperkingen.

In december meldde zich een nieuw lid bij de groep. Deze persoon bleek een erg groot netwerk te hebben. Het is erg inspirerend om te merken dat in het land al allerlei mensen bezig zijn met ons Ecodorp. We hoeven die alleen nog maar tegen te komen. En daar is een flinke start mee gemaakt.

De ‘vibes’ binnen de groep zijn erg goed: de ambities voor externe financiering zijn vol vertrouwen flink naar boven bijgesteld. We werken op dit moment aan een voorstel voor een eerste vorm van een juridische organisatie, omdat we als dorp al allerlei financiële dingen tegenkomen die geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan ons gezamenlijke weekend in juni. Ook kunnen we dan een start maken met het actief aantrekken van financiering.

Daarnaast is een groepje bezig met het maken van een inventarisatie van de voorwaarden voor de grote subsidies die er zoal zijn.

Binnenkort houden we een enquête onder de bewoners over de vraag ‘in hoeverre kunnen we ons als bewoners vinden in het subsidiegebeuren en de voorwaarden die hierbij horen?’ .

We zullen al snel een soort van missiestuk gaan maken voor de groep zelf.

Er blijven natuurlijk een heleboel zaken over voor de toekomst. We verwachten hierbij nog meer inspirerende input vanuit de themagroepen in de vorm van ideeën, initiatieven en creativiteit.

Nieuwsgierig geworden? Wil je ons meehelpen? Heb je een goed idee? Heb je een vraag voor ons? Wil je meer informatie? Mail ons: financiering@ecodorptilburg.nl

up


 

 

Kinderstem

Tot op heden had ik onze 10-jarige dochter Jara nog niets verteld, omdat wij nog in een andere bouwfase zitten (houtskeletbouwwoning in nieuwbouwwijk) en ik er tegenop zag om te vertellen dat er eigenlijk 2 verhuizingen in het verschiet liggen. Vandaag was het moment er: ik liet Jara wat foto’s van earthships zien en legde de plannen voor het Ecodorp aan haar uit. Haar reactie was hartverwarmend.

Bij het zien van de earthships werd Jara heel erg enthousiast (duidelijk geraakt door al het moois). Vanuit zichzelf maakte ze opmerkingen als: “Zo zouden toch alle mensen in Nederland moeten wonen mam.” , “Kijk mam, dat zijn huizen waarbij de natuur er blijft, of eigenlijk maak je samen natuur, je breekt niets af”,

“Eigenlijk is afval toch ook geen afval. Mensen noemen het wel zo maar het stinkt toch helemaal niet, en je kunt het toch gewoon weer gebruiken.”, “Oooh mam, het liefst zou ik morgen al in een earthship gaan wonen!”

Jara sprong van puur enthousiasme op en neer door de kamer. “Mam ik voel me helemaal blij van binnen”, “Zo mooi mam, zo creatief”.

Kinderstem_jara

Ik heb Jara een dikke zoen gegeven en haar bedankt voor haar spontane enthousiaste reactie. Fijn om zo van onze dochter “groen licht” te krijgen, om vanuit het pure kind zo bevestigd te worden in onze keuzes voor het gezin. Jara kwam zichtbaar thuis…….

Groetjes van Miriam

up


 

 

Profiel uitgelicht

Ik ben Irene. Ik ben studente bos- en natuurbeheer in Wageningen, en ik nader het einde van mijn studie. Ik wil heel graag in een earthship gaan wonen, en ik heb de hoop dat ik een biologische, ecologische onderzoeksboerderij kan beginnen met zowel planten als dieren.

Ik zit momenteel in de bouwgroepen "earthships" en "overige low-impact woningen". Ik ben verder beheerder van autarkischwonen.startpagina.nl, earthship.startpagina.nl, permacultuur.startpagina.nl en zelfvoorzienend-leven.startpagina.nl.

Ik hoop dat er meer mensen zijn die misschien ook met een boerderij aan de gang willen gaan; als het klikt en de ideeën overeenkomen kunnen we misschien een dorpsboerderij beginnen.

Groetjes, Irene

Irene_VErbeek

Iedereen die zich heeft aangemeld als toekomstig Ecodorpbewoner ontvangt per mail gegevens om in te loggen op de interne website (www.ecodorptilburg.nl/cms). Op deze website kun je net als Irene een profiel aanmaken. Klik daarvoor in het menu links op de pagina op ‘Mijn account’ en vervolgens rechts bovenin op ‘Bewerken’. Binnen het tabblad ‘Over mij’ kun je iets over jezelf vertellen. Binnen het tabblad ‘Account’ kun je onder andere een foto uploaden.

up


 

 

Tips en aankondigingen

 • Zaterdag 4 april Permacultuurdag bij Omslag in Eindhoven
 • Cursus strobalenbouw van 17 augustus tot 1 september 2009 in Kroatië
 • Vorm je een beeld van wat een Ecodorp kán zijn

 

 Zaterdag 4 april Permacultuurdag bij Omslag in Eindhoven

Informatie, inspiratie en uitwisseling staan tijdens deze dag centraal en zowel de theorie als de praktijk van permacultuur komen aan bod. Ishi Crosby, docent aan de Permacultuur School Nederland zal het thema permacultuur inleiden. Irma Abelskamp zal vertellen over de Permacultuur Leerschool in Friesland en over de eerste documentaire over permacultuur die tijdens deze dag zijn landelijke première beleeft. De makers van de film - Miquel Buckinx, Petra Biesta en cameraman Jan Schenk - zijn ook aanwezig.

Het inhoudelijke programma is van 14:00 tot 17:00 uur. Wie wil kan al om 12:00 uur arriveren en deelnemen aan de lunch. Ook na afloop is er een mogelijkheid om te blijven mee-eten. De deelnemers koken zelf een biologisch-vegetarische maaltijd!

Vooraf aanmelden is absoluut nodig, want er is plek voor maximaal 50 deelnemers en er blijkt al erg veel belangstelling. Aanmelden kan telefonisch ( 040-2910295), per e-mail ( omslag@omslag.nl ) of via het aanmeldformulier op de website van Omslag (www.omslag.nl). Geef bij je aanmelding aan met hoeveel personen je komt en of je

's middags en/of 's avonds blijft mee-eten. Vermeld ook je e-mailadres of telefoonnummer.

 

Cursus strobalenbouw van 17 augustus tot 1 september 2009 in Kroatië

“It is a real pleasure for us to invite all interested volunteers and people who need to experience the building of a small strawbale house to invest their soul, heart, physical strength, joyness, charm and join our free strawbale construction course which will be held at ecovillage Recycled estate / Vukomerić, Croatia, in the period from 17th of August to 1st of September 2009. During the course you will be for free provided an excelent homemade, vegetarian foodara and a cosy sleepingplace if you gather enough straw.

Please send your applications no later than 30th June 2009 to e-mail: lakurtizana@net.hr. Application form and all aditional information can be found at www.zmag.hr.”

 

Vorm je een beeld van wat een Ecodorp kán zijn

Om een beeld te vormen van wat een Ecodorp kán zijn (er is er niet één hetzelfde), is het mooi dat we door middel van internet overal even aan kunnen ruiken. Zo kunnen we bij veel van de gevestigde Ecodorpen via hun website even binnen stappen en proeven welke waarden voor hen belangrijk zijn. Uit al deze waarden kun je je eigen keuze maken. Uiteindelijk draait het allemaal om hetzelfde, maar ieder Ecodorp heeft een unieke wijze om aan "hetzelfde" vorm te geven.

Zie bijvoorbeeld de website  http://www.ecovillagenews.org . Daaruit is het artikel ‘What we can learn from Ecovillage Sieben Linden’ aan te bevelen, met daarin links naar andere inspirerende verhalen.

Voor hen die dorsten naar nog meer, zie ook de website www.IC.org

up


 

 

Gezocht

 

 • beeldredacteur voor de nieuwsbrief
 • webmaster voor de interne website
 • actieve deelnemers voor het organiseren van evenementen

Beeldredacteur voor de nieuwsbrief (m/v)

We zoeken een enthousiaste ecodorper die het leuk vindt om te speuren naar geschikte (rechtenvrije) beelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt elke zes weken en bij de onderwerpen moeten aansprekende foto's gezocht worden. Is dit jouw passie? Neem dan contact op met Charlotte via nieuwsbrief@ecodorp.nl.

 

Webmaster voor de interne website (m/v)

De interne website (www.ecodorptilburg.nl/cms) is een belangrijk medium om samenwerking in ons dorp te ondersteunen. Je kunt er bijvoorbeeld lezen waar andere groepen mee bezig zijn of forumonderwerpen lezen en toevoegen. Als je het een uitdaging vind om onze interne website nog beter te laten voldoen aan de wensen van de ecodorpbewoners, stuur dan een mailtje naar ad@ecodorptilburg.nl  Ad zal je wegwijs maken zodat je aan de slag kunt. De website is gebouwd met drupal, een gratis software pakket dat redelijk makkelijk onder de knie te krijgen is.

 

Actieve deelnemers voor het organiseren van evenementen

Heb je ervaring met - of feeling voor - het organiseren van activiteiten als de ontmoetingsdagen (8 maart en 17 mei) en het eerste Ecodorpweekend, of wil je proeven hoe het gaat, meldt je dan aan bij Rolf (rolf@ecodorptilburg.nl). Met voldoende deelnemers is het weinig werk en is het leuk en leerzaam. Het is niet belangrijk in welke groep je actief bent.

up


 

 

Laat je inspireren!

De Hopi zijn een indianenvolk dat leeft in een reservaat in het Zuidwesten van de Verenigde Staten. In hun leefwijze zijn zij altijd trouw gebleven aan de aarde.

Aan de vooravond van het millennium riepen de Hopi in een gedicht de mensen op om zichzelf te veranderen, om het leven om hen heen te veranderen, en om daarbij los te laten en te vertrouwen .

Je hebt de mensen verteld dat het elfde uur geslagen is,
nu moet je teruggaan en hen vertellen dat dit Het Uur is.
Hier moet rekening mee gehouden worden:

Waar Woon je?
Wat Doe je?
Heb je goede Verwanten?
Waar kun je Water vinden?

Het is tijd om jouw Waarheid te spreken.
Om jouw leefgemeenschap te Creëren.
Wees goed voor elkaar.
En kijk niet buiten jezelf om de leider te zoeken.

Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
Hij is zo groot en stroomt zo snel dat sommigen er bang van zijn.
Zij trachten om zich aan de oever vast te houden.
Zij zullen zich voelen alsof zij uiteen worden getrokken en zij zullen hevig lijden.

Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.
De wijzen zeggen dat we de oever los moeten laten.
Ons laten gaan naar het midden van de rivier.
Houd je ogen open, en je hoofd boven water.

Zie wie daar is om samen met jou te gedenken.
Op deze Tijd en Plaats in de geschiedenis, moeten we niets persoonlijk nemen.
Het minst van alles, onszelf.
Want op het moment dat we dat doen, komt onze spirituele groei en reis tot stilstand.

De tijd van de eenzame wolf is voorbij. Komt allen tezamen!
Verban het woord worsteling uit je hoofd en je gedrag.
Alles wat we nu doen moet worden gevierd op een gewijde wijze.
Wij zijn Degenen waarop we hebben gewacht.

 

Wil je meer weten over de Hopi indianen, lees dan ‘ The Book of the Hopi’ van Frank Waters ISBN: 0-140045279 . Dit boek is onder andere te bestellen via bol.com en Amazon.com

up


 

 

Ecodorp leeft!

Er hebben zich tot nu toe 149 mensen aangemeld voor het Ecodorp!

Daarnaast hebben zich 99 mensen aangemeld die op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.

Als je ook de nieuwsbrief wil ontvangen,
kun je je hier aanmelden.

 

 

up