>

Bouw voortgang DKA 7 juli 2010  -  Poer oefen en maatvoer dag.

Na alle intensieve voorbereidingen van gisteren was er vandaag een rustige start.  Samen met Vincent naar Boxtel gereden waar Joop ons opwachtte. 

Na een eerste koffie zijn we aan de slag gegaan met het voorbereiden van de fundering oefen dag.  Gisteren, aan het eind van de dag was er nog materiaal gebracht om vandaag mee aan de slag te kunnen. (zand-grind mengsel en cement en wapening)

1

Toen Stijn er ook was hebben we eerst doorgenomen hoe we het een en ander gaan bouwen en op welke posities er iets moet komen.  Hoe hoog, hoe diep, waar komen de ankers enz.

2

 

Bij het verder bekijken van de tekeningen bleek al snel dat de bekende bouwfout ons ook is overkomen: werken met verschillende versies van de tekeningen:

De bouw is uitgezet met het eerste ontwerp, waarbij de cirkels elkaar  in middelpunt of hartlijn kruisen.  Maar in een latere fase van het ontwerp is het gebouw wat korter gemaakt door twee cirkels wat meer te laten overlappen.  Hierdoor is er meer ruimte in het midden gekomen voor een leemkachel. 

We hebben besloten om de positie van de twee grootste poeren over te nemen van de laatst tekening (terug gerekend naar de juiste schaal)  om zo verder te kunnen werken aan het graven.  De twee grootste balken van het bouwwerk, ongeveer 400 mm in diameter, komen op een poer van 1 x 1 meter.

3

De twee poeren van deze grootse balken komen in het midden van het gebouw.  Voor de voorste komt het stukje overdekt terras en achter de achterste komt de in-uitgang met keuken-hoek en toilet.

4

Vanaf de twee grootste palen van het gebouw komen, door de linker en rechter ruimte, twee grote dakbalken die links bij de strowand en rechts bij de glaswand eindigen.  De 2 x 2 poeren die deze twee balen links en rechts dragen komen op een afstand van 100 cm.  Daarom hebben we de peren hier gecombineerd toe 1 poer waarop steeds twee kolommen komen.
Peter en Maria waren in de loop van de dag ook gekomen en Peter is al snel begonnen met het betonijzer gereed maken voor deze dubbele poer.
5

Zoals gezegd, we hadden een probleem door het gebruik van twee versies van het ontwerp.  De twee grootste poeren waren al van de tekening opgemeten.  Vervolgens hebben we gekeken hoe veel ruimte er nodig is voor de constructie rond de leem-kachel.  Aan de hand hiervan is een nieuw middelpunt bepaald van de noord en zuid cirkel.  En het resultaat was dat we de dubbele poeren 40cm moesten opschuiven.  Peter en Stijn waren blij met het extra graafwerk. 

6

Aan het eind van de dag waren we zo ver dat we de eerste onderkant van een grote poer konden vullen met beton.  Het was wel even oefenen met de wat gammele gehuurde betonmolen.  Maar uiteindelijk hebben we een eerste lading beton kunnen maken.
Ook al was de dag vrij rustig begonnen, toen we nog met twee waren, aan het einde van de dag kwamen er steeds meer mensen bij en is er toch een flinke vooruitgang gemaakt met het poer-oefenen. 

En ook de groep welzijn was deze dag volop aanwezig om ons op voortreffelijke wijze te ondersteunen met koffie en the pauze, lunch en break en diner.  Ook hier wordt veel ervaring opgedaan hoe het een en ander moet lopen als we straks, van de zomer, gaan bouwen.

7 

 

Vervolg:

Morgen gaan we de overige poeren storten (met beton vullen).  Daarna is het de bedoeling dat deze poeren eerst goed uit kunnen harden zodat we over een paar weken kunnen testen of deze sterk genoeg zijn of dat ze opnieuw gemaakt moeten worden.

Vrolijke groet van Wouter