>

Kaart ecodorp

Het is de visualisatie van een droom, onze gezamenlijke droom. Om het ontwerp zoveel mogelijk van alleprint kaarttoekomstige bewoners te maken, hebben we het ontwerp gebaseerd op de missie, visie en doelstellingen (die we samen opgesteld hebben), aangevuld met de resultaten uit een grote interne dorpsenquete en het spel 'Waar sta ik en waar staan mijn buren'. Verder zijn de huizen die ingetekend zijn, de huizen die de bewoners zelf opgestuurd hebben en heeft de groep Gezamenlijke voorzieningen en ruimten veel ingebracht. Kortom, zoveel mogelijk hebben we gebruik gemaakt van ieders inbreng.
Hulpmiddelen om het dorp samen te stellen waren Patroontaal en Permacultuur. Permacultuur had bij dit ontwerp een bescheiden rol, maar als we een locatie hebben, dan wordt Permacultuur belangrijk. Want dan gaat het om grondsoort, vochtigheid, microklimaat, huidige vegetatie, bestaande gebouwen, mensen en ondernemingen in de streek, enz. Camping en boomhuttenhote wijk1 wijk2 wijk3 wijk4 wijk5 De aanwezige vegetatie en gebouwen hebben dan natuurlijk een grote invloed op het ontwerp.