>

Energie

We gaan (qua energie) een volledig autonoom en volledig duurzaam Ecodorp worden.
Dwz. het dorp als geheel gaat op den duur als een kleine, lokale energiecentrale functioneren.
Dat zal waarschijnlijk ook betekenen dat we vaak meer energie produceren dan we consumeren. Via intelligente energienetten, kunnen we die energie verkopen aan onze nabijgelegen buren. Dat wordt de toekomst van ons energienet. Wij denken niet alleen zo, gelukkig is onze overheid daar ook mee bezig.

De overheid stimuleert kleinschalige energieproductie en intelligente netten om het te verspreiden via de 'Taskforce Intelligente netten':
http://www.nlenergieenklimaat.nl/op-weg-naar-intelligente-netten-nederland
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/02/samenvatting-op-weg-naar-intelligente-netten-in-nederland.html

En daarnaast gaan we een aantal mogelijke groei-paden daar naartoe beschrijven. In de startfase zullen we misschien tijdelijk concessies moeten doen aan zowel de duurzaamheid van het systeem als aan de autonomie. Het gaat er in eerste instantie om dat we een infrastructuur scheppen, waarin alle mogelijke stappen naar meer duurzaam en/of meer autonoom  makkelijk inpasbaar zijn.

Zonne-energie wordt natuurlijk een bron, maar er zullen veel meer bronnen gebruikt gaan worden en veel meer manieren om die bronnen te gebruiken voor onze energie, onze kookmethode en ook voor onze warmte-voorziening. Doordat we veel zelf bouwen, kunnen we gemakkelijk allerlei technieken uittesten, zonder daarvoor grote investeringen te hoeven doen.

Lees ook deze toespraak van Minister Huizinga over energie:
De conclusie is onontkoombaar: we moeten afscheid nemen van ons huidige stelsel van energievoorziening. Drie reden: CO2-uitstoot; vervuiling; eindigheid van fossiele brandstoffen. Mocht het voor een enkeling niet genoeg zijn, er is nog een reden: onafhankelijkheid.
Lees hier de rest van de toespraak

Als je op de hoogte gehouden wil worden, klik dan hier.